Nowy układ stron Facebooka

Nie wiedzieć czym założyliśmy sobie na fakt, że Facebook dał nam możliwość testowania nowego układu mimo że nigdzie się nie zapisaliśmy...